Friday 6 February 2015

जलम लियौ जिण देश ।जलम लियौ जिण देश मैं, भोग्यो चकवै राज ।
भूल्यां उण नै किम सरै, अबखी बेल्याँ आज ।।
‪#‎हठिलो‬ राजस्थान

No comments

Post a Comment